3) LinkEntity, AliasedValue

Serinin 1. örneğinde hatırlayacağınız üzere governmentid’ ye göre Contact’ dan kayıt çekmiştik. Serinin 2. bölümünde ise Contact’daki lookupda yer alan city datasını almıştık. Şimdi Contact içinde yer alan lookup’ımızın kendi ana entity’sine(City) sorgu atıp bir alanına ulaşmayı inceliyor olacağız.

Yukarıda kodumuz aslında bize C.new_citycode diyerek lookupın ana entitysindeki istediğimiz diğer attibute’u (new_citycode) getirmektedir. Onu da aşağıdaki gibi alıyoruz. Burdaki sıra “gideceğim entity adı”, “gittiğim entity id’si”, “gideceğim entity id’si”, “join çeşidi” şeklindedir.