Pivot & Unpivot

Kısaca pivot, satırlarımızı sütunlara unpivot, sütunlarımızı satırlara çevirir.

Pivot örneği için AdventureWorks2012 veritabanını kullanacağım.

Bu veritabanını linkten indirebilirsiniz.

https://msftdbprodsamples.codeplex.com/

Management Studio’yu açtıktan sonra database’e sağ tıklayıp attach diyip indirdiğiniz dosyayı seçerek

ekleyebilirsiniz.

PIVOT ÖRNEĞİ

normaltablom satırına kadar zaten normal şekilde name,color,quantity listeleme yapıyor.

PIVOT kod bloğuyla birlikte çalıştırdığımızda renkleri sütun yaparak hangi renkten kaç adet olduğunu detaylı şekilde listeliyor.

UNPIVOT ÖRNEĞİ 

Unpivot örneği için bir table oluşturdum ve içine veriler ekledim.

Unpivot sütunları satır yapıyor demiştik. Biz burda VendorID Employee ve Orders olarak sütunlara başlık verdik.

VendorID sabit kalıyor zaten Employee altında col1 col2 isimleri gelicek, Orders altında da col1 col2 değerleri gelicek