BÜYÜK VERİ (BİG DATA) NEDİR?

big-data-devri-1024x518

Büyük veri; toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları vb. gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimine denir. Olageldiği gibi, ilişkisel veri tabanlarında tutulan yapısal verinin dışında kalan, son dönemlere dek çok da kullanılmayan, yapısal olmayan veri yığınıdır. Artık yıkılmış olan yaygın bilişimci inanışına göre, yapısal olmayan veri, değersizdi, ama büyük veri bize bir şey gösterdi o da günümüzdeki bilgi çöplüğü diye adlandırılan olgudan muazzam derecede önemli, kullanılabilir, yararlı yani çöplükten hazine çıkmasına neden olan yegane sistemdir. Büyük veri; web sunucularının logları, internet istatistikleri, sosyal medya yayınları, bloglar, mikrobloglar, iklim algılayıcıları ve benzer sensörlerden gelen bilgiler, GSM operatörlerinden elde edilen arama kayıtları gibi büyük sayıda bilgiden oluşuyor.

Büyük veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında şirketlerin stratejik kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha iyi yönetmelerine ve inovasyon yapmalarına imkan sağlayabiliyor.

Şirketlerin çoğu, halen konvansiyonel veri ambarı ve veri madenciliği yöntemleriyle elde ettikleri datalardan yola çıkarak, karar almaya devam ediyorlar. Ancak, tüketici eğilimlerini dinamik şekilde öngörebilmek, büyük veriyi analiz edebilmekten ve bu analizlere göre hareket edebilmekten geçiyor.Büyük veri, geleneksel veritabanı araçları ve algoritmaları ile işlemesi zor olan bu büyük verinin oluşturulması, saklanması, akışı, analiz edilmesi gibi birçok konuyu içeren bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Veriler klasik veritabanlarının kaldıramayacağı büyüklükte olduğu gibi verinin büyüme hızı da bir bilgisayar veya bir veri depolama ünitesini aşmaktadır. 2012 rakamları ile dünyada günlük 2.5 Kentirilyon byte veri üretilmektedir. Bu çapta büyük veriyi işleme, transfer etme gibi işlerin tümüne Büyük veri (Big Data) adı verilmektedir.

Büyük verinin güncel hayattaki yerini kavramak için bazı istatistiksel bilgiler, aşağıda belirtilmiştir.

1. Dünyadaki bütün verinin %90’ı son iki yılda oluşturulmuştur.
2. Dünya nüfusunun %40’ına denk gelen 2,923 milyon internet kullanıcısıbulunmaktadır. Online popülasyonun da %73,4’ü internete mobil telefonlarından erişmektedir.
3. 10,2 milyar dolar pazar hacmine sahip büyük verinin değerinin, 2017’de 53,4 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir.
4. Dijital dünyanın %70’i olan 900 exabyte veri kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.
5. Firmalar, tüm verilerinin %80’ini saklamaktadırlar.
6. 2020 yılında verilerin üçte birinin bulutta saklanacağı öngörülmektedir.
7. Beyaz Saray, büyük veri projeleri için 200 milyon dolar yatırım yapmaktadır.
8. Veriye erişimin %10 artması Fortune 1000 şirketlerine 65,7 milyon dolar ek net gelir getirmektedir.
9. 2013’de 2.712.239.573 internet kullanıcısı, Google’da yaklaşık olarak 1,2 trilyon arama yapmıştır.
10. Günün her dakikasında 570’in üzerinde yeni web sitesi kurulmaktadır.
11. Her ay YouTube’u 1 milyar özgün kullanıcı ziyaret etmekte ve 6 milyar saatin üzerinde video izlemektedirler.
12. Aylık 271 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Twitter’da günde 500 milyon tweet atılmaktadır.
13. Facebook’un 1,07 milyarı mobil olmak üzere 1,32 milyar aktif aylık kullanıcısı bulunmaktadır.
14. 200 milyon aktif aylık kullanıcısı olan Instagram’da günde 60 milyon fotoğraf paylaşılmaktadır.
15. LinkedIn, 200’ün üzerinde ülkeden 300 milyondan fazla üyeyi ve 3 milyondan fazla firmayı barındırmaktadır.

bigdata1

Büyük veri; verilerin dijitalleşmesi ve farklı boyutlarda alınan verilerin toplanıp, düzenlenmesiyle insan davranışlarını anlama, tahminler yapma ve işletmelerin sahip olduğu verilerden yola çıkarak akıllı yönetim imkânı sağlamaktadır. Firmalara bu süreçlerin sağlayabileceği faydalar 5 madde de özetlenebilir:

Büyük Verinin Firmalara Sağladığı 5 Fayda

  1. Şirketler, dijital formatta daha fazla veri oluşturup, depolayarak ürün hakkında daha doğru ve ayrıntılı bilgi toplayabilir ve bu bilgileri performans artırıcı eylemlerde kullanma olanağına erişir.
  2. Büyük veri, dar segmentasyondaki müşterilere özel ürün veya hizmetleri sunma imkânı verir.
  3. Büyük verinin iyi analiz edilmesi derin ve karmaşık bilgiyi daha anlamlı hale getirerek, karar alma sürecinde markalara ciddi bir kolaylık sağlar.
  4. Firmalar bu veriyi kullanarak, geliştireceği bir sonraki ürün veya hizmet hakkında fikir sahibi olabilir.
  5. Daha önceden bilinmeyen, düşünülemeyen veya görülemeyen pek çok yeni bilginin elde edilmesine olanak sağlar.

*Büyük Veri, Erişim Tarihi: 11 Temmuz 2016, https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_veri