C DERS 4: BASİT BİR TAHMİN OYUNU

Bilgisayar 0 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretecek. Kullanıcıda o sayıyı yönlendirme ile bulacak.

Globalde int sayi,tahmin,adet; tanımlıyoruz. Değerleri 0 olsun diye.

srand(time(NULL));  // RASTGELE SAYI ÜRETMEMİZİ SAĞLAYAN KOD
sayi=rand()%101;    // BURDA % İŞARETİ BÖLÜMÜNDEN KALAN ANLAMINA GELİR.

//100 DEN BÜYÜK OLMAMASI İÇİN VE SAYI DEĞİŞKENİNE ATIYORUZ.
do
{
printf(“Sayi Giriniz:”);
scanf(“%d”,&tahmin);
adet++;
if(sayi==tahmin)
{
printf(“doğru %d . seferde”,adet);
}
else if(sayi>tahmin)
{
printf(“daha büyük”);
}
else
{printf(“daha küçük”);
}
} while (sayi!=tahmin);

//DO WHİLE’ DA FOR GİBİ BİR ÇEŞİT DÖNGÜDÜR.

//DO KOD BLOĞUNUN İÇERİSİNE GİRER KODLARI 1 KERE ÇALIŞTIRIR.

//SONRA WHİLE’DA ŞARTIN DURUMUNA GÖRE TEKRAR DO BLOĞUNU

//ÇALIŞTIRIR VEYA DO WHİLEDAN KOMPLE ÇIKAR. BU ÖRNEK SAYI

//TAHMİNİMİZE EŞİT OLMADIĞI SÜRECE DÖNÜYOR VE BİZDEN SAYI

//GİRMEMİZİ İSTİYOR.  a==5 (A 5 İSE ANLAMINA GELİR)

//a = 5 (A’YA 5 DEĞERİNİ ATAR.)

//a!=5 (A 5’E EŞİT DEĞİLSE ANLAMINA GELİR.)