C DERS 5: ÇARPMA VEYA BÖLME İŞARETİ KULLANMADAN ÇARPMA VEYA BÖLME YAPMA

 

 

//İKİ SAYIYI ÇARPMA

//Globalde int sayi1,sayi2,i,toplam; tanımlıyoruz.

printf(“sayi giriniz:”);
scanf(“%d”,&sayi1);

printf(“sayi giriniz:”);
scanf(“%d”,&sayi2);
for(i=1;i<=sayi2;i++) // <= (KÜÇÜK EŞİTTİR ANLAMINA GELİR)

// >= (BÜYÜK EŞİTTİR ANLAMINA GELİR.)
{
toplam=toplam+sayi1; // TOPLAMA DÖNGÜDE HER SEFERİNDE SAYİ1 ‘ İ EKLİYOR.
}
printf(“%d”,toplam);
//İKİ SAYIYI BÖLME 

//Globalde int sonuc,sayac,sayi1,sayi2; tanımlıyoruz.

printf(“sayi giriniz:”);
scanf(“%d”,&sayi1);
printf(“sayi giriniz:”);
scanf(“%d”,&sayi2);
if(sayi1==sayi2)
{
printf(“1”);

}
else
{
if(sayi1>sayi2)
{
do
{
sayi1=sayi1-sayi2;
sayac++;
}
while(sayi1!=0);
}
else if (sayi2>sayi1)
{
do
{
sayi2=sayi2-sayi1;
sayac++;
}
while(sayi2!=0);
}
printf(“%d”,sayac);
}