C DERS 9: FONKSİYONLA FAKTÖRİYEL

int main(int argc, char *argv[]) {
printf(“sayi giriniz:”);
int sayi;
scanf(“%d”,&sayi);
FaktoriyelHesapla(sayi);
return 0;
}
void FaktoriyelHesapla(sayi) // VOİD OLMA SEBEBİ GERİYE DEĞER DÖNMÜYOR.

//BURDA EKRANA YAZDIRIYORUZ ÇÜNKÜ.
{
int i;
int toplam=1;
for(i=2;i<=sayi;i++)
{
toplam=toplam*i;
}
printf(“%d”,toplam);
}