C DERS 15: POİNTERLAR

POİNTER NEDİR?

Kelime karşılığı işaretçi olan pointerlar içerisinde bellek adreslerini barındıran bir veri tipidir.Normalde bir değişken(int,float,double…) tanımladığımız zaman bu bir değer tutar fakat pointerlar ise bu değeri tutan değişkenin adresini içerir.

BURADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DEĞİŞKENİN HEM BELLEK ADRESİ OLMASI HEM DE BELLEK ADRESİNDE DEĞERİ OLMASI