C DERS 16: DİZİLERLE POİNTERLAR

Şimdiki örnekte diziye döngüyle eleman verelim. Sonra pointerla sayıları 10 arttıralım. Daha sonra diziyi ekrana yazdıralım.

int dizi [10];
int *p;
int i;
int main(int argc, char *argv[]) {
for (i=0;i<10;i++)
{
dizi[i]=i;
}
p=dizi; // DİZİNİN ADRESİNİ p’ye ATTIK.
for (i=0;i<10;i++)
{
*p+=10; // BELLEK ADRESİNDEKİ DEĞERİ 10 ARTTIRDIK
printf(“%dn “,dizi[i]);

p++;

}

return 0;
}