C DERS 20: DİNAMİK BELLEK 2

int *p;
int main() {
p=(int*)malloc(sizeof(int)*3); //BELLEKTE İNT TİPİNDE 3 TANE YER AÇIYORUZ
if(p==NULL)
{
printf(“yetersiz bellek”); //AÇILMAMIŞSA MESAJ  VERİP PROGRAMI
//SONLANDIRIYORUZ
exit(-1);
}
p[0]=3;
p[1]=5;
p[2]=p[0]+p[1];
printf(“%d”,p[2]); //YER AÇILDIYSA DEĞER VERİP EKRANA YAZDIRIYORUZ
free(p);  //AÇTIĞIMIZ YERLERİ BOŞALTIYORUZ
return 0;
}