C DERS 23: RECURSİVE FONKSİYON 2

Şimdi birde fibonacci sayı dizisini recursive fonksiyonla yapalım

Fibonacci sayı dizisi: 0 1 1 2 3 5 8 13 …. diye devam eder yani kendisi, 1 ve 2 öncekinin toplamına eşit sayılar

int main(int argc, char *argv[]) {
int sayi,i;
printf(“kaca kadar bakilsin:”);
scanf(“%d”,&sayi);
for(i=0;i<sayi;i++)
{
printf(“%dn”,Fibonacci(i));
}

return 0;
}
int Fibonacci(int sayi)
{
if(sayi==1 ||sayi==2)
{
return 1;
}
else if(sayi==0)
{
return 0;
}
return Fibonacci(sayi-1)+Fibonacci(sayi-2);
// Kendisi 1 ve 2 öncekinin toplamına eşit (recursive satırı)
}