C DERS 25: STACK (YIGIN) STATIC

Bellekten yer ayırıp, veri ekleme ve okuma yapacağız.

Static(yığın) bellekte Last In First Out kuralı vardır. Yani veriyi okumak istersek son

girilen değer ilk okunur. Bu sefer sadece main.c ile değil oluşturacağımız 2 dosya ile

daha çalışacağız. main.c, stackstatic.c(bellekten yer alma ve veri ekleme),

stackstatic.h(fonksiyonların deklarasyonları) dosyalarımız olacak.

main.c

stackstatic.c

stackstatic.h