C DERS 26: STACK DYNAMIC

Bellekten dinamik olarak (el ile) yer ayırıp, veri ekleme ve okuma yapacağız.

Static(yığın) bellekte Last In First Out kuralı vardır. Yani veriyi okumak

istersek son girilen değer ilk okunur. Bu sefer sadece main.c ile değil

oluşturacağımız 2 dosya ile daha çalışacağız.

main.c, stackdynamic.c(bellekten yer alma ve veri ekleme),

stackdynamic.h(fonksiyonların deklarasyonları)  dosyalarımız olacak.

main.c

stackdynamic.c

stackdynamic.h