C DERS 27: QUEUE (KUYRUK) STATIC

Queue(kuyruk)dan statik olarak yer ayırıp, veri ekleme ve okuma yapacağız.

Queue(kuyruk) bellekte First In First Out kuralı vardır. Yani veriyi okumak

istersek ilk girilen değer ilk okunur. Bu sefer sadece main.c ile değil

oluşturacağımız 2 dosya ile daha çalışacağız.

main.c, queuestatic.c(bellekten yer alma ve veri ekleme),

queuestatic.h(fonksiyonların deklarasyonları) dosyalarımız olacak.

main.c

queuestatic.c

queuestatic.h