C DERS 28: QUEUE DYNAMIC

Queue(kuyruk) bellekte First In First Out kuralı vardır. Yani veriyi okumak

istersek ilk girilen değer ilk okunur. Bu sefer sadece main.c ile değil

oluşturacağımız 2 dosya ile daha çalışacağız.

main.c, queuedynamic.c(bellekten yer alma ve veri ekleme),

queuedynamic.h(fonksiyonların deklarasyonları) dosyalarımız olacak.

main.c

queuedynamic.c

queuedynamic.h