COLLECTIONS

ArrayList , List, Dictionary örnekleri içermektedir.

 class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      #region ArrayList

      ArrayList cities = new ArrayList();
      cities.Add("Adana");
      cities.Add("Ankara");
      foreach (var item in cities)
      {
        Console.WriteLine(item);
      }
      Console.WriteLine(cities[1]);

      cities.Add(1); //object tipinde ister yani bütün veri tiplerinden veri alabilmektedir.

      #endregion

      #region List -> Collections

      List<string> city = new List<string>();
      // List -> collection'dır. <> ise Generic konusunda değinilecek. collection'ın tipini verdik burada
      city.Add("Ankara");

      List<Customer> customers = new List<Customer>();
      customers.Add(new Customer { Id = 1, Name = "Emre" }); // bu kullanımda tipini class olarak verdik.
      customers.Add(new Customer { Id = 2, Name = "Mert" });

      Console.WriteLine(customers.Count()); // Adeti verecektir.

      Customer customer1 = new Customer()
      {
        Id = 3,
        Name = "Ali"
      };
      customers.Add(customer1);

      customers.AddRange(new Customer[2] // array almaktadır. 2 elemanlı bir customer array yazıp ekleyebiliriz.
        {
          new Customer{Id=4, Name="Ayşe"},
          new Customer{Id=5, Name="Fatma"}
        });

      // customers.Clear(); // listenin bütün elemanlarını temizlemektedir.

      Console.WriteLine(customers.Contains(new Customer { Id = 1, Name = "Emre" }));
      // Bu şekilde içerde var mı diye arattığımızda aslında yeni bir new'leme yaptığımızdan sonuç false dönecektir.
      // Burada true dönmesi için reference göndermeliyiz. Value değil

      Console.WriteLine(customers.Contains(customer1)); // değer değil reference gönderdiğimizden true dönecektir.

      Console.WriteLine(customers.IndexOf(customer1)); // elimdeki customerın kaçıncı sırada olduğunu verecektir. 0'dan başlar index

      customers.LastIndexOf(customer1); // aramaya sondan başlayacaktır.

      customers.Insert(0, customer1); // değeri istediğimiz index'e eklememizi sağlamaktadır.

      customers.Remove(customer1); //verdiğimiz değeri bulup silecektir. customer1 liste'de 3 kere ekli ise 1 tanesini siler ve durur.

      customers.RemoveAll(c => c.Name == "Ali"); //predicate -> Name'i Ali olanların hepsini silecektir.

      Console.WriteLine("-------- MÜŞTERİ LİSTESİ ---------");

      foreach (var customer in customers)
      {
        Console.WriteLine(customer.Name);
      }

      var a = customers.Where(p => p.Name.Contains("a")).ToList();
      

      #endregion

      #region Dictionary -> Collections

      Console.WriteLine("-------- DICTIONARY ---------");

      Dictionary<string, string> dictionary = new Dictionary<string, string>();
      dictionary.Add("book", "kitap");
      dictionary.Add("table", "tablo");
      dictionary.Add("computer", "bilgisayar");

      Console.WriteLine(dictionary["table"]);
      
      foreach (var item in dictionary)
      {
        Console.WriteLine(item); // bu şekilde key, value ikilisi birlikte verebilmektedir.
        Console.WriteLine(item.Key);
        Console.WriteLine(item.Value); // ayrı ayrı da alabilmekteyiz
      }

      // dictionary bir collection'dır. collection metotlarını kullanabiliriz.
      // dictionarya özel aşağıdaki metotları da vardır

      dictionary.ContainsKey("glass");
      dictionary.ContainsValue("bardak");

      #endregion
    }
  }

  class Customer
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
  }