Cryptology – Web Helpers

Web Helpers’ı projemize ekleyerek aşağıdaki gibi farklı yöntemlerde şifrelemeler gerçekleştirebiliriz.

    private string name = "Emre";
    private string newname = "";

    public ActionResult Index()
    {
      string salt = Crypto.GenerateSalt();
// karışık bir anahtar değer üretir, şifrelemek için kullanabileceğimiz

      string hash = Crypto.Hash(name);
// hash formatında şifreler, 2.parametreyide verirsek hangi şifreleme algoritması istediğimizi sorar defaultu sha256

      string md5 = Crypto.Hash(name,algorithm:"md5");
// şeklinde md5 algoritmasıyla şifreleyebiliriz

      string sh1 = Crypto.SHA1(name); // sh1 algoritmasında şifreler
      string sh256 = Crypto.SHA256(name); // sh1 den daha kuvvetli bir şifreleme

      newname = Crypto.HashPassword(name);
// kompleks, farklı bir şifreleme. kullanıcı şifresi alındıktan sonra bu şekilde db'ye yazılabilir
      bool isittrue = Crypto.VerifyHashedPassword(newname, name);
// sonra bu metotla giriş yapılırken girişte alınan şifre db'deki ile aynımı kontrolü yapılabilir

      TempData["result"] = isittrue.ToString();

      return View();
    }