C# DERS 11: METOTLAR DEVAM(PARAMETRELİ, PARAMETRESİZ, METOT İÇİNDE METOT)

using System;
class Program
{
static void Main()
{

Sonuc(GirisYap(),GirisYap()); //İKİ KERE GİRİSYAP METODU ÇALIŞIR İKİ TANE

//DEĞERLE GELİR VE SONUC METODUNUN ALDIĞI İKİ DEĞER OLUR.

//PARAMETRE OLARAK SONUÇ METODUNA GİDER.
}

static void Sonuc(int a, int b)
{
Console.WriteLine(a + b);
}
static int GirisYap()
{
Console.Write(“Giriş Yap:”);
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
return a;
}

}