C# DERS 13: WHİLE DÖNGÜSÜ VE BÖLME OPERATÖRÜ OLMADAN BÖLME İŞLEMİ

using System;
class Program
{
static void Main()
{

Console.Write(“Sayı gir:”);
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(“Sayı gir:”);
int b = int.Parse(Console.ReadLine());
int adet = 0;
if (a>b)
//BÜYÜK OLAN SAYIYI BULARAK KÜÇÜK OLAN SAYIYI
//BÜYÜK SAYI 0 OLANA KADAR ÇIKARIRIZ ADETİNİ BULURUZ.BÖLMENİN

//SONUCUDUR ADET ZATEN
{
while (a>0) //WHİLE DÖN ANLAMINA GELİR A>0 OLDUĞU SÜRECE DÖN

//İÇİNDEKİ İŞLEMİ YAPMAYA DEVAM ET ANLAMINDA
{
a = a – b;
adet++;
}
Console.WriteLine(adet);
}
else if (b>a)
{
while (b>0)
{
b = b – a;
adet++;
}
Console.WriteLine(adet);
}
else //A>B YADA B>A DEĞİLSE A=B DİR ZATEN SONUÇ 1’DİR
{
Console.WriteLine(1);
}
}
}