C# DERS 14: FOREACH DÖNGÜSÜ VE DİZİLERDE İŞLEMLER

using System;
class Program
{
static void Main()
{
int[] sayilar = { 4, 19, 5, 45, 65, 6, 12, 146, 102, 50 };
Array.Sort(sayilar); //DİZİYİ KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE SIRALAR
foreach (var a in sayilar) // FOREACH, FOR GİBİ BİR ÇEŞİT DÖNGÜ
// A BURDA BENİM DEĞİŞKENİM SÜREKLİ ARTIYOR VE TEK TEK DİZİNİN HER

//ELEMANINI YAZDIRIYOR. FOR İLEDE YAPILABİLİR.
{
Console.WriteLine(a);
}
Array.Reverse(sayilar); //DİZİYİ TERS ÇEVİRİR.ZATEN KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE

//YUKARDA ÇEVİRDİK. ŞİMDİ TERS ÇEVİRİNCE AŞAĞISI BÜYÜKTEN

//KÜÇÜĞE YAZICAK SAYILARI

foreach (var b in sayilar)
{
Console.WriteLine(b);
}

}
}
//ARRAY.REVERSE MESELA DİZİNİN ELEMANLARI ( ‘E’ ‘M’ ‘R’ ‘E’ ) İSE
// ( ‘E’ ‘R’ ‘M’ ‘E’ ) ŞEKLİNDE DE YAZABİLİR.