C# DERS 15: FAKTÖRİYEL ÖRNEĞİYLE RECURSİVE METOTLAR

using System;
class Program
{
static void Main()
{
int sonuc =Faktöriyel(5); //FAKTÖRİYEL METODUNA DEĞİŞKEN DEĞİL DEĞER

//GÖNDERDİM.
Console.WriteLine(sonuc);
}

static int Faktöriyel(int p) //ÇALIŞMA ŞEKLİ DÖNGÜ GİBİ SÜREKLİ DÖNÜP

//DURUYOR METOT. P 5 OLARAK GELİYOR SONRA 4 SONRA 3 ÇARPA ÇARPA

//EN SON 0 OLARAK GELİYOR. 0 İÇİNDE 1 OLARAK KABUL ET DEDİĞİMDEN

//EN SON 1 İLE ÇARPIP METOTDAN ÇIKIP SONUC DEĞİŞKENİYLE YUKARIDA

//EKRANA YAZILIYOR
{
if (p==0)
{
return 1;
}
else
{
return p * Faktöriyel(p – 1); // BURDA İŞTE 1 EKSİLE EKSİLE ÇARPILIYOR.
}
}
}