C# DERS 16: DİZİ VE METOT KARIŞIK ÖRNEK (KAREKÖK)

using System;
class Program
{
static void Main()
{
double[] sayilar = KareKok(9, 16, 25, 30, 100, 110); //KAREKOK METODUYLA

//GÖNDERDİK. DOUBLE İNT GİBİ BİR VERİ TİPİDİR. FARKI ONDALIKLI

//SAYILARI DA BARINDIRIR.
foreach (var i in sayilar)
{
Console.WriteLine(i);
}

}
static double[] KareKok (params double[] sayilar) // PARAMS YUKARIDAN GELEN

//KAREKOK METODUYLA GELEN ELEMAN SAYISINI BİLMEDİĞİMİZDEN

//KULLANDIK 11O DAN SONRA SAYI EKLEYEBİLİRİZDE
{
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{
sayilar[i] = Math.Sqrt(sayilar[i]); //MATH MATEMATİK İŞLEMLERİNİN

//YAPILDIĞI BİR SINIFTIR. SQRT İLE DİREK KAREKÖK SONUCUNU ALDIK.
}
return sayilar; //DOUBLE SAYİLAR DİZİSİNE GÖNDERDİK
}

}


//Math Sınıfında Bunlarıda Kullanabilirsiniz

Abs(x) –> Mutlak Değer

Cos(x)

Sin(x)

Max(x,y)

Min(x,y)

Pow(x,y) –> Üs Al

Log(x) –> X’in e Tabanında Logaritması