C# DERS 19: CLASSLAR, YAPICI METOTLAR(CONSTRUCTOR)

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // constructor, bir sınıf new'lendiğinde çalışıcak olan ilk metottur.
      CustomerManager customerManager = new CustomerManager(5);
      customerManager.List();
      // private class içinde field tanımlanırken _ ile başlanır. İsimlendirme kuralıdır.
    }
  }

  class CustomerManager
  {
    private int _count;
    public CustomerManager(int count)
    {
      _count = count;
    }
    public void List()
    {
      Console.WriteLine("Listed {0} items",_count);
    }
    public void Add()
    {
      Console.WriteLine("Added");
    }
  }
using System;

class Program
{
static void Main()
{
Zaman z = new Zaman(5, 59, 60);
z.Yaz();
}

}
class Zaman
{

public int Saat;
public int Dakika;
public int Saniye;
public Zaman(int h,int m,int s)

//YAPICI METOT (CLASS ADIYLA AYNI OLMAK ZORUNDA)
//YAPICI METOT OTOMATİK OLARAK İLK ÇALIŞAN METOTDUR. GERİ DÖNÜŞ

//DEĞERİ OLMAZ.
{
Saniye = s % 60;
int ydakika = m + s / 60;
Dakika = ydakika % 60;
Saat = h + ydakika / 60;
}

public void Yaz()
{
Console.WriteLine(“SAAT: {0}”,Saat);
Console.WriteLine(“DAKİKA: {0}”,Dakika);
Console.WriteLine(“SANİYE: {0}”,Saniye);
}
}