C# DERS 2: TEMEL DEĞİŞKENLER, DEĞER ATAMA VE EKRANA YAZDIRMA