C# DERS 2: TEMEL DEĞİŞKENLER, DEĞER ATAMA VE EKRANA YAZDIRMA

using System; 
class Program 
{
static void Main() 
{
int y; //DEĞER VERMEDEN TANIMLADIM DEĞERİNİ KLAVYEDEN ALICAM.
int x = 5; //SAYILAR int İLE TANIMLANIR.
string ad = “emre”; //KELİMELER, CÜMLELER STRİNGLE BÖYLE TANIMLANIR.
char harf = ‘c’; //TEK BİR HARF OLDUĞUNDAN CHAR KULLANILIR. TEK TIRNAK

//İÇİNDE !
Console.Write(“Y’ YE DEĞER VERİNİZ:”); //KULLANICIDAN İSTEDİM.
y = int.Parse(Console.ReadLine()); //KLAVYEDEN GİRİŞ STRİNG’TİR. SAYIYA

//ÇEVİRDİM.PARSE KULLANARAK.KLAVYEDEN İSTEDİĞİM SAYI DEĞİL STRİNG

//İFADE OLSAYDI EĞER
//y=Console.ReadLine(); YETERLİ OLUCAKTI.

Console.WriteLine(“SAYI: {0} “, x); //EKRANA YAZDIRDIM. {0} ORAYA YAZDIR
//ANLAMINDA.YANİ X LE BERABER BAŞKA BİRŞEY DAHA YAZDIRCAK OLSAM {1} {2} DİYE
//DEVAM EDEBİLİR.
Console.WriteLine(“AD: {0}”, ad);
Console.WriteLine(“HARF: {0}”, harf);
Console.WriteLine(“Y DEĞERİ: {0}”, y);
}
}