C# DERS 5: DİZİLER DEVAM

using System; 
class Program 
{
static void Main() 
{
Console.Write(“Dizi kaç elemanlı olsun?: “); 
int adet = int.Parse(Console.ReadLine());
int[] sayilar = new int[adet]; //ADETİ KLAVYEDEN ALDIM.
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{
Console.Write(“Sayı gir:”);
sayilar[i] = int.Parse(Console.ReadLine()); //ELEMANLARINI DA KLAVYEDEN ALDIM.
}
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{
Console.WriteLine(sayilar[i]);
}
string[] isimler = { “ayşe”, “fatma”, “hayriye” };
//ELEMANLARI KENDİM YAZDIM.
for (int i = 0; i < isimler.Length; i++)
//FOR 0 DAN BAŞLAT ÇÜNKÜ DİZİ 0 DAN BAŞLAR.
{
Console.WriteLine(isimler[i]);
}

}

}