C# DERS 6: RANDOM(RASTGELE SAYI ÜRETME) İLE BİR ÖRNEK

RASTGELE SAYI ÜRETMENİN EN BASİT KULLANIM ŞEKLİ ÖRNEKLE

PEKİŞTİRECEĞİZ.

Random rnd = new Random();

RASTGELE SAYI ÜRET rnd DEĞİŞKENİNE AT.
int a = rnd.Next(0, 100);

a DEĞİŞKENİNE GÖNDER 0-100 ARASINDA OLSUN ÜRETTİĞİN SAYI.
Console.WriteLine(a);