C# DERS 6: RANDOM(RASTGELE SAYI ÜRETME) İLE BİR ÖRNEK

RASTGELE SAYI ÜRETMENİN EN BASİT KULLANIM ŞEKLİ ÖRNEKLE

PEKİŞTİRECEĞİZ.

Random rnd = new Random();

RASTGELE SAYI ÜRET rnd DEĞİŞKENİNE AT.
int a = rnd.Next(0, 100);

a DEĞİŞKENİNE GÖNDER 0-100 ARASINDA OLSUN ÜRETTİĞİN SAYI.
Console.WriteLine(a);

using System; 
class Program 
{
static void Main() 
{
int[] sayilar = new int[3];
int toplam = 0;
Random rnd = new Random();
Console.WriteLine(“SAYILAR:”);
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
sayilar[i] = rnd.Next(0, 70); // RASTGELE ÜRETİLEN 3 SAYIYI DİZİYE ATIYORUZ.
toplam = toplam + sayilar[i]; // 3 SAYIYI TOPLUYORUZ.
Console.WriteLine(sayilar[i]);
}

if (toplam>=50 && toplam<=100) // && VE ANLAMINA GELİR İKİ

//KOŞULUNDA SAĞLANIYOR OLMASI LAZIM
// || VEYA ANLAMINA GELİR 2 KOŞUL VARSA BİRİNDEN BİRİ SAĞLANIYORSA //YETERLİ OLUR.
{
Console.WriteLine(“TOPLAMLARI 50-100 ARASINDA”);
}
else if (toplam>100)
{
Console.WriteLine(“TOPLAMLARI 100 DEN BÜYÜKTÜR”);
}
else
{
Console.WriteLine(“TOPLAMLARI 50 DEN KÜÇÜKTÜR.”);

}

}

}