C# DERS 24: KALITIMA GİRİŞ

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Customer customer = new Customer();
      customer.FirstName = "Emre"; // Customer, Persondan kalıtım aldığından persondaki propertyleri alabilecektir.
      customer.City = "İstanbul";

      Person[] persons = new Person[2]
      {
        new Customer{ FirstName="CustomerName" }, new Student{ FirstName="StudentName" }
      };

      foreach (var person in persons)
      {
        Console.WriteLine(person.FirstName);
      }     
    }
  }

  class Person
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
  }

  class Customer : Person
  {
    public string City { get; set; }
  }

  class Student : Person
  {
    
  }
using System;
class Kedi
{
protected int ayak_sayisi = 4;
//protected: Sadece bundan türetilen sınıfta görülür.
public void Av_Yakala()
{
Console.WriteLine(“kedi sınıfı avı yakaladı.”);
}

}
class Kaplan:Kedi
//Kalıtım işlemi bu şekilde gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Kaplan

//Türeyen Kedi ise Türetilendir. Kaplana Derived Classta  diyebiliriz.

//Kediye ise Base Class yada Temel Class
{
public static void Main()
{
Kaplan k = new Kaplan();
//Neden instance Kedi değilde Kaplan çünkü kalıtım

//bu yüzden var :) Kalıtım yaptığımızda Kaplan yazarak Kediye 
//böyle erişebiliriz.
k.Av_Yakala();
Console.WriteLine(“Ayak Sayısı:{0}”, k.ayak_sayisi);
}