C# DERS 25: KULLANIM ÖNCELİĞİ

using System;
public class ParentClass
{
public ParentClass()
{

Console.WriteLine(“parent constructor”);
}
public void print ()
{
Console.WriteLine(“parent class”);
}
}
public class ChildClass:ParentClass
{
public ChildClass() //Bu örnekte önce contsructorler çalışır ama türetilenin

//içindeki constructor sonra türeyenin içindeki constructor sonrada maine

//bakar main çalışır.
{
Console.WriteLine(“Child Constructor”);
}
public static void Main()
{
ChildClass ch = new ChildClass();
ch.print();
}
}