C# DERS 27: GET SET

using System;

public class Employee
{
private int idNumber; //Bu tanımlama şekline yani değişken tanımlamaya field

//deniyor ve ilk harf küçük yazılıyor. Bu bir kabul diyebilirim. private
//olması ise fieldların güvenliğinden dolayı dışarıdan erişimini kısıtlıyoruz.
public int IdNumber
//Burdaki olayada property deniliyor. Getting ve
//Settingden geliyor ilerleyen örneklerde ne işe yaradıklarını detaylı olarak
//göreceğiz. Kısacası yazım şekli bu yukarıda idNumber da iken imleciniz
//Ctrl+R+E yaparsanız otomatik olarak oluşturabilirsiniz
{
get { return idNumber; }
set { idNumber = value; }
}
public void WelcomeMessage()
{
Console.WriteLine(“welcome from Employee: {0}”,IdNumber);
}
}
public class CreateEmployee
{
public static void Main()
{
Employee myChef = new Employee(); //İnstance tanımlayıp değer verdik

//daha önceki örneklerdede yazmıştım
myChef.IdNumber = 2345;
Console.WriteLine(“Id Number: {0}”,myChef.IdNumber);
myChef.WelcomeMessage();
Console.ReadKey();
}
}