C# DERS 28: GET SET 2

using System;

public class Carpet
{
public const string MOTTO = “our carpets are quality made”;
//const sabit değer hiçbir şekilde değiştirilemez
private int length;
private int width;
private int area;
public int Length
{
get { return length; }
set { length = value; CalcArea(); }
//Görüldüğü gibi setting’de metot çağırabiliyoruz
}
public int Width
{
get { return width; }
set { width = value; CalcArea(); }
}
public int Area
{
get { return area; }
}
public void CalcArea()
{
area=length*width;
}
}
class Program
{
static void Main()
{
Carpet cr = new Carpet();
cr.Length = 12;
cr.Width = 14; //İnstance tanımlayıp değerlerini verdik
Console.WriteLine(“the: {0} x: {1} carpet”,cr.Width,cr.Length);
Console.WriteLine(“area: {0}”,cr.Area);
Console.WriteLine(“our motto is : {0}”,Carpet.MOTTO);
//Const olmasaydı instance ile erişilebilirdi yani cr.MOTTO
//diyebilirdik ama const kullandığımızdan class adıyla eriştik
}
}