C# DERS 30: POLYMORPHİSM (ÇOK BİÇİMLİLİK)

POLYMORPHİSM (ÇOK BİÇİMLİLİK)

Alt sınıf türetildiği ana sınıfa ait tüm özellikleri alır. Yani ana sınıf ne yapıyorsa alt

sınıfta aynı işlemleri yapar. Ayrıca türetilen alt sınıfların kendilerine ait birçok

özelliği olabilir.