C# DERS 30: POLYMORPHİSM (ÇOK BİÇİMLİLİK)

POLYMORPHİSM (ÇOK BİÇİMLİLİK)

Alt sınıf türetildiği ana sınıfa ait tüm özellikleri alır. Yani ana sınıf ne yapıyorsa alt

sınıfta aynı işlemleri yapar. Ayrıca türetilen alt sınıfların kendilerine ait birçok

özelliği olabilir.

using System;
class ev
{
public ev(int oda) 
{
Console.WriteLine("Ev " + oda + " odalı");
}

}
class kiralik : ev
{
private int fiyat;
public kiralik(int fiyat, int oda) : base(oda)
{
this.fiyat = fiyat;
Console.WriteLine(this.fiyat + " TL");
}
}
class satilik : ev
{
private int fiyat;
public satilik(int fiyat, int oda) : base(oda)
{
this.fiyat = fiyat;
Console.WriteLine(fiyat + " TL");
}
}
class Program
{
static void Main()
{

//polymorphism kullandığımız yer

ev e = new kiralik(5, 1);

ev s = new satilik(10, 3);
}
}
class Uye
{
public string Ad { get; set; }

public virtual void CikisYap()
{
Console.WriteLine(this.Ad + ": Çıkış yaptım.");
}
}

class Admin : Uye
{
public override void CikisYap()
{
base.CikisYap();

Console.WriteLine(this.Ad + ": Çerezleri temizledim.");
}
}


class Program
{
static void Main()
{
Uye u = new Uye();
Admin a = new Admin();

u.Ad = "Uye Emre";
u.CikisYap();

a.Ad = "Admin Emre";
a.CikisYap();

}
}
class Program
{

void print(int i)
{
Console.WriteLine("Printing int: {0}", i);
}
void print(double f)
{
Console.WriteLine("Printing float: {0}", f);
}
void print(string s)
{
Console.WriteLine("Printing string: {0}", s);
}


static void Main(string[] args)
{
new Program().print(5);
new Program().print(5.4);
new Program().print("emre");
}
}