C# DERS 33: INTERFACE

Interfaceleri bir sınıfa yön veren öğretmen gibi düşünebiliriz.

Öğretmenin sınıftaki işi genel olarak nedir öğrencilerine doğru yolu

göstermek ne yapacaklarını söylemektir işte interfacelerde c# dilindeki

classların hocaları gibidir.Interfaceler içinde uzun uzun kod yazılmaz

sadece yön verir classa ne yapacagını söyler. Bir class, birden çok interface’i

uygulayabilir ama class bir interface’i kendisine uyguluyor ise kesinlikle

tüm methodlarını ezmek zorundadır. Interfaceleri tanımlarken default

olarak public atanır protected veya private olarak belirtemeyiz. Interfacelerin

yapıcı metotu olmaz ve fieldda tanımlayamayız.

Interface adları I harfi ile başlar bu bir kabul şekli diyebiliriz.

using System;

interface IArayuz
//interface tanımladık içine birde metot yazdık.

{
void Metot();
}
class Deneme : IArayuz
{
static void Main()
{
Deneme d = new Deneme();
((IArayuz)d).Metot();
//interfacede bu şekilde çağırıyoruz

}
public void Metot()
{
//interfacedeki aynı isimle kullandık metodu
Console.WriteLine("Metot çalıştı");
}
}