C# DERS 35: GENERIC

Tip güvenliği ve performans dezavantajları gereğiyle generic kullanılmaktadır.
Sınıf metot ya da temsilci bazında herhangi bir üye elemanın tipinin bildirim aşamasında belli olmadığı
durumlarda da kullanılır.
Class Struct Metot Interface ve delegateler kullanılabilir.