C# DERS 37: INDEXER

Bir indexleyici bir sınıfı dizi şeklinde kullanabilmek ve bu sınıftan türetilen nesneleri
dizinleyebilmek amacıyla kullanılır.
İndexerlar nesnelere dizi gibi davranabilmesini sağlar.
Tanımlanışlarıyla propertylere çok benzerler. Geri dönüş tipine sahip olmalı ve en az 1 parametre almalıdır.
Void veya static olarak tanımlanamaz.