C# DERS 38: DELEGATE

Delegate, metodun bir çalışma zamanında hangi metodun çalışması gerektiğine karar verme durumunda kullanılabilir.
Bu durumda karar verici metot çalıştırabileceği metotları temsil eden temsilci nesnelerini parametre olarak alır.
Çalışma zamanında ilgili metotlar için temsilci nesneleri oluşur ve karar verici metoda hangi metot çalıştırılacak ise
onun temsilcisi gönderilir.