DAĞITIK SİSTEM NEDİR?

Dağıtık sistem, birden fazla bilgisayar ve/veya sunucunun birbirleri arasında iletişim kurması

ve birbirleri ile replika şekilde bir ağ bütünü olarak çalışmasına denir. Dağıtık sistem, bir ağ

üzerine kuruludur. Yazılımla, ağdaki bileşenler arası uyumluluk ve kullanıcı açısından

saydamlık sağlanır. Dolayısıyla, dağıtık sistemin diğer ağlardan farkı donanım değil, yazılım

katmanından işletim sisteminden kaynaklanmaktadır. Bu büyük ağda bulunan donanımlar

kullanıcıya tek bir bilgisayar gibi davranır ve en iyi performansı sağlamayı amaçlar. Dağıtık

sistemlerin önemli bir amacı ise, kaynakları paylaşmaya duyulan gerekliliktir. Bu kaynaklar

donanımsal bileşenler (hdd, yazıcı) olabileceği gibi dosyalar, veritabanı gibi servislerdir.

Örnekleme yapacak olursak;

Dağıtık işletim sisteminde birden fazla CPU (işlemci) olmasına rağmen kullanıcı bunu tek

işlemci olarak görür. Kullanıcı çalıştırdığı programları nerede çalıştırdığını ve dosyaların

nerede yerleşmiş olduğunu bilmez. Bu tür işlemlerin hepsi sistem tarafından otomatik yapılır.

ÖRNEK

Google, youtube, yahoo, myspace, facebook, soundcloud, yandex gibi firmalar dağıtık sistemlere

örneklerdir.