SOLID: Dependency Inversion Principle

İlgili yazı için tıklayın.

// HomeController.cs --> API [HttpGet]
 public void Get()
    {
      Bildirim bildirim = Creator.CreateBildirimInstance();
      bildirim.Yap();
      bildirim.Yap2();
    }

// Bildirim.cs
 
public class Creator
  {
    private Creator()
    {
 
    }
 
    public static Bildirim CreateBildirimInstance()
    {
      return new Bildirim(new SmsBildirim());
    }
  }
 
 
  public class Bildirim
  {
    private IBildirim _bildirim;
 
    public Bildirim(IBildirim bildirim)
    {
      _bildirim = bildirim;
    }
 
    public void Yap()
    {
      _bildirim.Gonder();
 
      Debug.WriteLine("Bildirim yapıldı.");
    }
 
    public void Yap2()
    {
      _bildirim.Gonder();
 
      Debug.WriteLine("Bildirim yapıldı.");
    }
  }
 
  public interface IBildirim
  {
    void Gonder();
  }
 
 
  public class EPostaBildirim : IBildirim
  {
    public void Gonder()
    {
      Debug.WriteLine("E-posta gönderildi.");
    }
  }
 
  public class SmsBildirim : IBildirim
  {
    public void Gonder()
    {
      Debug.WriteLine("SMS gönderildi.");
    }
  }