NODEMON

NodeJS ile uygulamalar geliştirirken aynı diğer back-end teknolojilerinde olduğu gibi
kodlar üzerine değişiklik yaptığımızda sunucumuzu tekrardan çalıştırmamız gerekiyor.
Nodemon çalışma ortamımızdaki dosyaları sürekli izleyerek dosyalardaki değişiklik
durumunda node sunucusunu yeniden başlatmakta böylece yaptığımız değişikliği hemen
test edebilmemizi sağlamaktadır.

 

npm install nodemon ile kurulum yapabiliriz. (local kurulum)
npm install -g nodemon (global kurulum)
local olarak kurduğumuz modülleri ayrıca package.json adında bir dosya oluşturup içine
kaydedebiliriz.

npm install express –save  ( package.json içine kaydedecektir.)

Başka bir makinaya taşımak istediğimizde bu bize kolaylık sağlayacaktır. dependencies altında zaten yüklü modülleri görebiliyoruz. Yeni makinamızda npm install dememiz yeterli olucaktır. Modüllerin tekrar kurulması için.

 Paketi yükledikten sonra terminale 1 kere nodemon app.js dememiz yeterli. Ardından
kodumuzdaki her değişiklikten sonra ctrl+s dediğimizde otomatik olarak çalıştıracaktır.
/*package.json içinde istersek programımızın nasıl başlayacağını da 
belirleyebiliriz.*/

{
  "name": "NodeDeneme",
  "version": "1.0.0",
  "scripts":{
    "start":"nodemon app.js" // bundan sonra terminale npm start dememiz yeterli
                // direkt nodemonu çalıştıracaktır.
  },
  "dependencies": {
    "nodemon": "^1.12.1" // kurulu modülümüz
    
  }
}