Uzun soluklu MVC eğitimini bitirdim. Güzel bir şekilde Razor, Controller & View & Model arasındaki ilişkiler, veri gönderme, Bootstrap, CodeFirst, Result Types, Session, Cache, Cookie, Validations, Filters, Ajax, Routing, Area, Web... Devamı İçin Tıkla

Aşağıda bir exception filter örneğini inceliyor olacağız. MyErrorResponse.cs Logger.cs MyErrorAttribute.cs ExceptionFilterAttribute’den kalıtım aldıktan sonra override yazıp boşluk bıraktığımızda OnException metotunu... Devamı İçin Tıkla

REST( Representational State Transfer) istemci-sunucu arasında hızlı ve kolay şekilde iletişim kurulmasını sağlayan bir servis yapısıdır. REST, servis yönelimli mimari üzerine oluşturulan yazılımlarda kullanılan bir veri transfer... Devamı İçin Tıkla

Solid bir yazılım geliştiricinin esnek ve gelişmeye açık object oriented programlama yaparken uyması gereken kuralların bir araya getirildiği bir prensiptir. Dünya standartlarında yazılım geliştirmek için uymamız gereken bu... Devamı İçin Tıkla