PYTHON DERS 10: FİBONACCİ VE MÜKEMMEL SAYİ

#Fibonacci Dizisi --> 1 2 3 5 8 13 ...

sayi=input("kaca kadar bakilsin:")
sayi1=0
sayi2=1
toplam=0
for i in range(sayi): 
    toplam=sayi1+sayi2
    sayi1=sayi2
    sayi2=toplam
    print(toplam)

#Mukemmel Sayi (Ornek:6) Kendisine kadar olan bolenleri 1,2,3 ve toplami = 6

sayi=input("sayi giriniz:")
toplam=0
for i in range(1,sayi): 
    if sayi%i==0:
        toplam+=i
if sayi==toplam:
    print("mukemmel")
else:
    print("degil")