PYTHON DERS 13: KÜMELER 2

kume1=set("python")
for i in kume1:
    print i #elemanlarini ekrana yazdirdik
kume1.clear()
print("-----------------------------")
print kume1
kume1=set("python")
kume2=kume1.copy() #kopyalama islemi yaptik
print kume2
print("-----------------------------")
kume1=set(["python","basic","pascal"])
kume2=set(["perl","basic","delphi"])
print kume1.difference(kume2) #kume1 de olup kume2 de olmayanlari verir
print kume1-kume2 # ust satirla ayni islemi yapar
print("-----------------------------")
kume1=set(["python","basic","pascal"])
kume1.discard("basic")
kume1.discard("java")
print kume1
#discard: kume icinde varsa siliyor yoksa islem yapmiyor.Hata vermez
#kume1.remove("basic")
#kume1.remova("java")
#remove metodu ile olmayan elemani silme islemini yapmaya
#calisirsak hata verir.
kume1=set(["python","basic","pascal"])
kume2=set(["perl","basic","delphi"])
print kume1.intersection(kume2) #kesisim kumesini verir
kume1 & kume2 #buda kesisim kumesini verir