PYTHON DERS 18: CLASS TANIMLAMA VE BİR PROBLEM

En kısa tanımı aşağıdaki gibidir.

class konus:
  def ses(self):
    print "merhaba ben emre"
takmaisim=konus() #instance olusturma
takmaisim.ses() #classın icindeki metodu kullaniyoruz

50 Enerji 100 Para 4 Fabrika ve 10 İşçimiz var. Para ve Enerji olduğu sürece fabrika kuruyoruz.

Her fabrika 3 Enerji, 10 Para istiyor.

class oyun:
  def __init__(self): # __init__ yapici metottur. self kelimesiyle kullaniriz.
    self.enerji=50
    self.para=100
    self.fabrika=4
    self.isci=10 #ilk degerlerini verdik yapıcı metodumuzda
  def goster(self):
    print "enerji",self.enerji
    print "para",self.para
    print "fabrika",self.fabrika
    print "isci",self.isci
  def fabrikakur(self,miktar):
    while self.para>0 and self.enerji>0: #fabrika kurulum sartlari saglandigi
    #surece dongu donuyor
      self.fabrika+=miktar
      self.enerji-=3*miktar
      self.para-=10*miktar
      print miktar,"adet fabrika kuruldu"
    print "paraniz ya da enerjiniz yetersiz"
               
deneme=oyun() #instance yaziyoruz
deneme.fabrikakur(1) #kurulum teker teker gerceklesiyor
deneme.goster() #en son elimizde ne kaldi yazdiriyoruz