PYTHON DERS 19: KALITIM VE OVERRIDE

class Ana:
  def selam (self,ad):
    print("hosgeldin"),ad
class Yavru(Ana):
  def selam(self,ad):
    print "selam n", Ana.selam(self,ad)
x=Yavru() #instance
x.selam('sahip')

Selam adında 2 tane metodumuz var parametreleride aynı. Biz Yavru classından instance oluşturuyoruz. Yavrudaki selamı çalıştırıyoruz devamında ordan Ana.selam diyerek Ana classın selamını çalıştırıyoruz.

Kalıtımda class Yavru(Ana) satırında gerçekleştirilmiş oluyor. Parantez içine yazıyoruz yani.

class Topla:
  def __init__ (self):
    print "bu yapici metot"
  def islem(self,s1,s2):
    toplam=s1+s2
    print toplam
class Carp(Topla):
  def islem (self,s1,s2):
    print s1*s2
    Topla.islem(self,s1,s2)
t=Carp()
t.islem(4,5)

İnstance, Carp classından oluşturuluyor. Carpın islemine 4 ve 5 gönderiliyor. Sonra Topla.islem koduyla Topla classındaki islem çalıştırılıyor.