PYTHON DERS 19: KALITIM VE OVERRIDE

Selam adında 2 tane metodumuz var parametreleride aynı. Biz Yavru classından instance oluşturuyoruz. Yavrudaki selamı çalıştırıyoruz devamında ordan Ana.selam diyerek Ana classın selamını çalıştırıyoruz.

Kalıtımda class Yavru(Ana) satırında gerçekleştirilmiş oluyor. Parantez içine yazıyoruz yani.

İnstance, Carp classından oluşturuluyor. Carpın islemine 4 ve 5 gönderiliyor. Sonra Topla.islem koduyla Topla classındaki islem çalıştırılıyor.