PYTHON DERS 22: VERİTABANI 2

import sqlite3 as db
class Database:
 def __init__(self,vtad):#referans olusturulurken yapici fonksiyon
 #calisir. Bu esnada veritabani olusturduk.
 self.vtad=vtad #veritabani adina diger fonksiyonlardan ulasabilmek
 #icin self.dbad alanina atadik
 self.baglan=db.connect(self.vtad+".db") #dosyamizin kayitli oldugu
 #yere veritabani olustur
 self.imlec=self.baglan.cursor() #islemleri yapmak icin kisa olsun
 #diye imlec adinda degiskene atadik yoksa baglan.cursor().execute()
 #seklinde ulasacaktik.
 def vtolustur(self,tblad):
 self.tblad=tblad #tablo adini disaridan aliyoruz.
 self.imlec.execute("Create table if not exists "+self.tblad+" (no integer primary key autoincrement,isim,soyisim,tel)")
 #eger yoksa tabloyu olustur. no,isim,soyisim,tel tablonun kolonlari oldu
 def ekle(self,ad,soyad,tel):
 self.imlec.execute("insert into "+self.tblad+" values(?,?,?,?)",(None,ad,soyad,tel))
 #insert=ekle into=nereye self.tblad=tabloadi values=degerler ?,?,?,?=parametreler
 #insert into tabloAdi kolon1,kolon2 values veri1,veri2 seklinde
 #uzatmak yerine direk values yazdik. Veri girerken kolon sirasi
 #seklinde girmeliyiz yoksa yanlis kolonlara veri girmis oluruz
 def sil(self,no):
 self.imlec.execute("delete from "+ self.tblad+ " where no="+no)
 #Tablodaki kaydi verilen numaraya göre sil
 def guncelle(self,no,tel):
 self.imlec.execute("update "+self.tblad+" set tel=? where no=?",(tel,no))
 #update=güncelle self.tblad=tabloadi set=ayarlar tel=yenitel where=neye göre no=gelenno
 def listele(self):
 self.imlec.execute("select * from "+self.tblad) #select = listele *=butun sutunları from=nereden self.tblad=tabloadi
 yazdir=self.imlec.fetchall() #fetchall butun satirlari getir anlamina gelir
 print yazdir
 def vtkapat(self):
 self.baglan.commit()Komutlari calistir
 self.baglan.close() #Baglantiyi kapat
ad=raw_input("adiniz : ")
soyad=raw_input("soyadiniz : ")
tel=raw_input("telefon numarasi : ")
vt=Database("rehber")
#Veritabani adini disaridan aldik - yapici fonksiyona referans olusturulurken parametre gonderilir (__init__ fonksiyonu)
vt.vtolustur("tbl_rehber")#Tablo adimizi disaridan aldik
vt.ekle(ad,soyad,tel) #Ekle fonksiyonuna gerekli parametreler gonderiliyor
vt.ekle("emre","topcuoglu","555") #Ekle fonksiyonuna gerekli parametreler gonderiliyor
vt.listele() #Listele fonksiyonu cagrildi
vt.guncelle("1","333") #Guncelle fonksiyonu cagrildi, gerekli parametreler gonderildi
vt.listele() #Listele fonksiyonu cagrildi
vt.sil("2") #Sil fonksiyonu cagrildi, gerekli parametreler gonderildi
vt.listele() #Listele fonksiyonu cagrildi
vt.vtkapat()