PYTHON DERS 7: DEMETLER (TUPLES)

demet=("emre",20,"ahmet",50) # () icinde kullanilir demetler, okunabilir ancak
#degistirilemez
print demet
print("-----------------------")
a=("mehmet")
print type (a) # demetin iceriginin veri tipini yazar
b=(10)
print type (b)
print("-----------------------")
print dir(tuple) # demetler icin kullanabilen building functions ve metotlari
#listeler
print("-----------------------")
demet=("ordu","ankara","konya","marmaris","ordu")
print demet.index("ordu") # ordunun indisini yazar
print demet.index("ordu",2) # 2.ordunun indisini yazar
print demet.count("ordu") # ordu larin adetini yazar
print("-----------------------")
# Listelerle Demetlerin ne farki var? Soyle ki listelere ekleme cikarma
# yapilabilir ancak demetlerde boyle bir durum yok yani salt okunur
# gibi dusunebiliriz demetleri