PYTHON DERS 8: SÖZLÜKLER (DICTIONARY)

# Sozlukler (Dictionary)
# Sozluklerde listelerden ve demetlerden farkli olarak
# keys ve values bulunmaktadir

sozluk={} # sozlukler {} ile yazilir
sozluk={"ankara","ordu","hakkari","marmaris"}
sozluk={"ankara": "06",
                 "ordu": "52",
                 "lefkosa": "90",
                 "marmaris":"48"}
# key : value seklinde yazdik
print len(sozluk) # len uzunluk demek 4 elemanli oldugunda 4 yazar
print sozluk
print("-----------------------")
liste=dir(list)
sozluk={}
for a,d in enumerate(liste):
    sozluk[a]=d
print sozluk # sozluk icin kullanabilen building functions ve metotlari
#listeler
print("-----------------------")
sozluk={"a","b","c","d"}
print sozluk
print sozluk.clear() #sozlugun elamanlarini temizler
sozluk={"a":"1","b":"2","c":"3","d":"4"}
print sozluk.keys() # a b c d yazar (ilk olanlar key)
print sozluk.values() # 1 2 3 4 yazar (ikinci olanlar value)