PYTHON DERS 9: SÖZLÜKLER 2

sozluk={"a":"1","b":"2","c":"3","d":"4"}
print sozluk.pop("a") # a'yi siler ve a'nin degerini ekrana yazar
print sozluk.popitem() # pop gibi parametre almaz rastgele siler ve ekrana 
#yazar
print sozluk.items() # items hem keys hem values yazdirir
for k,v in sozluk.items(): #bu sefer forla alt alta yazdirdik
    print (k,v) 
yenisozluk=sozluk.copy() #kopyalama islemiyle yenisozluk'e attik
print yenisozluk
print sozluk.has_key("a") #a'nin olup olmadigina bakar true false yazdirir
print ("---------------------")
sepet={"meyveler":("elma","armut"),"sebzeler":("pirasa","fasulye")}
print sepet
sepet.setdefault("icecekler",("su","kola")) #ekleme isleme yapar
print sepet
stok={"elma":5,"armut":10,"peynir":8}
print stok
yenistok={"elma":3,"armut":5,"peynir":2}
stok.update(yenistok) #guncelle islemini yaptik
print yenistok