Singleton ve Thread Safe

Singleton tasarım kalıbı, bir sınıfın tek bir örneğini almak için kullanılır. Amaç oluşturulan nesneye global erişim noktası sağlamaktır. Sistem çalıştığı sürece ikinci bir örnek oluşturulmaz. Böylelikle istenen nesnenin tek bir defa oluşturulması garanti altına alınacaktır. Singleton nesneler ilk çağırıldıklarında bir kere oluşturulurlar ve sonraki istekler bu nesne üzerinden karşılanır.

Çoklu istemcili, örneğin; bir web projesindeki nesne için singleton uygulayacaksak oluşturulan ilk örneğin kilitlenmesi gerekmektedir.Eğer kilitleme yapılmazsa iki farklı thread’in ard arda yapacağı istek sonucu, birinin sonucuna ulaşamadan yeni bir örneklendirme yapar. Kilitleme yapılırsa nesne örneği kilitli olacağından, oluşturulan ilk örneğin işleminin bitmesini bekler ve ikinci bir istek yapıldığında oluşturulan ilk örneği kullanır.

Thread Safe: Singleton’da buna engel olmak için lock kullanılır.

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var customerManager = CustomerManager.CreateAsSingleton();
      customerManager.Save();
    }
  }

  class CustomerManager
  {
    private static CustomerManager _customerManager;
    static object _lockObject = new object();

    private CustomerManager()
    {

    }

    public static CustomerManager CreateAsSingleton()
    {
      lock (_lockObject)
      {
        if (_customerManager == null)
        {
          _customerManager = new CustomerManager();
        }
      }
      return _customerManager;
    }

    public void Save()
    {
      Console.WriteLine("Saved");
    }
  }