SQL VE TSQL DERS 10: AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM VE UNION KULLANIMI

Select AVG (kitapSayfa) as 'Ortalama' from kitap

--'ORTALAMA ALIR'

-- as ile listeleme yaparken sütun başına yazılacak ifadeyi belirtebiliriz

select COUNT(teslimatId) as 'Teslim Adedi' from teslimat

-- 'ADET HESAPLAR'

select MAX(kitapSayfa) from kitap

-- 'MAXIMUM OLANI LİSTELER'

select MIN (kitapSayfa) from kitap

-- 'MINIMUM OLANI LİSTELER'

select SUM (kitapSayfa) as 'Toplam Sayfa' from kitap

-- 'TOPLAMA İŞLEMİ YAPAR'

select yazarAdSoyad from yazar 
union
select uyeAdSoyad from uye

-- 'ALT ALTA 2 TABLO DEĞİLDE TEK TABLO VERİSİ GİBİ LİSTELER'

Adsız7