SQL VE TSQL DERS 17: CAST VE CONVERT KULLANIMI

2’side veri dönüştürme işlemlerinde kullanılır.

Convert daha kapsamlıdır.

select 'Kitap Adı:' + CAST (kitapAd as nvarchar) + ' - ' + ' Kitap Sayfa: '
+ CAST(kitapSayfa as nvarchar) as 'KİTAP BİLGİLERİ' from kitap


select 'Kitap Adı: ' + CONVERT (nvarchar,kitapAd) + ' ' + 'Kitap Sayfa: '
+ CONVERT (nvarchar,kitapSayfa) as 'KİTAP BİLGİLERİ' from kitap

Adsız8