SQL VE TSQL DERS 14: CONSTRAINTS ve AUTO INCREMENT

Tabloların içinde yer alan alanlara tanımladığımız constraintler kısıtlama anlamına gelir.

Not Null: Alan boş geçilemez.

Unique: Girilen veriler birbirine benzeyemez.

Primary Key: Not Null ile Unique kriterlerinin ikisini de taşır.

Foreign Key: Başka bir tablodaki kayıtlarla eşleştirmek için

alandaki kayıtların tutarlılığını belirtir.

Check: Alandaki değerlerin belli bir koşulu sağlaması için kullanılır.

Default: Alan için herhangi bir değer girilmemişse, varsayılan olarak

bir değer girmeyi sağlar.